Privacyverklaring van Vedo'70

De Vedo'70 respecteert je privacy. Daarom gaat de Vedo'70 zorgvuldig en transparant om met je persoonsgegevens. Sinds 25 mei hanteert de Vedo'70 een nieuwe privacyverklaring.

​Daarmee voldoet de verwerking van je persoonsgegevens aan de geldende wet- en regelgeving. Met ingang van 25 mei zijn dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG).

Volgens deze regels mag Vedo'70 onder andere alleen persoonsgegevens verwerken, als dit wettelijk is toegestaan. Het doel van de gegevensverwerking moet van te voren vaststaan en de gegevens mogen niet zomaar voor een ander doel worden gebruikt. Met de privacyverklaring weet u hoe en waarvoor Vedo'70 je persoonsgegevens gebruikt. Ook is duidelijk met wie en waarom de Vedo'70 je gegevens kan delen, hoe ze beveiligd worden en hoe lang ze worden bewaard.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de AVG vindt u in onze Privacyverklaring.